ساخت و ساز آنلاین - نظام مهندسی - اخبار سازندگان ساختمان - اخبار ساخت و ساز - اخبار مصالح ساختمانی - اخبار راه و شهرسازی - اخبار تشکل های ساختمان سازی - اخبار شهرداری - اخبار معاملات املاک -

محبوبه شرکاء

دانشگاه ایالتی کالیفرنیا (فولرتون) امریکا

کد داوطلبی

3058

رشته تحصیلی

مهندسی عمران

سال دریافت مدرک

1364

نوع مدرک تحصیلی

کارشناسی پیوسته