ساخت و ساز آنلاین - نظام مهندسی - اخبار سازندگان ساختمان - اخبار ساخت و ساز - اخبار مصالح ساختمانی - اخبار راه و شهرسازی - اخبار تشکل های ساختمان سازی - اخبار شهرداری - اخبار معاملات املاک -

شهرام طالش عابدینی

پژوهشکده ساختمان و مسکن

کد داوطلبی

3069

رشته تحصیلی

مهندسی عمران زلزله

سال دریافت مدرک

1381

نوع مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد ناپیوسته