ساخت و ساز آنلاین - نظام مهندسی - اخبار سازندگان ساختمان - اخبار ساخت و ساز - اخبار مصالح ساختمانی - اخبار راه و شهرسازی - اخبار تشکل های ساختمان سازی - اخبار شهرداری - اخبار معاملات املاک -

سیمین حناچی

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

کد داوطلبی

2003

رشته تحصیلی

شهرسازی

سال دریافت مدرک

1382

نوع مدرک تحصیلی

دکتری